Transformation

  • Artist: Ukjent (Photographer - uncertain)
  • Creation date: 1952-1955
  • Object type: Photograph

Depicted place

Work info

Creation date:
1952-1955
Other titles:
Transformasjon. Idéutkast til utnyttelse og regulering av Akershusområdet (NOR)
Transformasjon (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Positiv, svart-hvitt, montert på kartong
Material:
Dimensions:
  • Width: 168 mm
  • Height: 106 mm
Classification:
Motif:
Motif - type:
Motif - location:
Acquisition:
Innkommet til Norsk Arkitekturmuseum
Inventory no.:
NAMF.00578.001
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Stiftelsen Arkitekturmuseet, The Architecture Collections
Photo:
Ukjent