Studier av mannsansikter

  • Artist: Ukjent
  • Creation date: 1870-tallet
  • Object type: Drawing

Not on display

Work info

Creation date:
1870-tallet
Other titles:
Studier av mannsansikter (NOB)
Object type:
Materials and techniques:
Blyant på papir
Material:
Dimensions:
  • Height: 324 mm
  • Width: 478 mm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Kjøpt 1954
Inventory no.:
NG.K&H.1954.0073-036
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Anne Hansteen

"Studier av mannsansikter" relates to: