Lofoten Landscape, Å

  • Artist: Rolf Nesch
  • Creation date: (1936) (plate) / (1936) (trykk)
  • Object type: Print

Not on display

Artist/producer

Rolf Nesch

Visual artist, Graphic artist, Painter, Drawing artist

Born 1893 in Esslingen, Baden-Württemberg, death 1975 in Oslo

Work info

Creation date:
(1936) (plate) / (1936) (trykk)
Other titles:
Lofotenlandschaft, Å (GER)
Å i Lofoten (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Fargemetalltrykk på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 583 mm
  • Height: 300 mm
Edition:
  • Minst tre eksemplarer registrert (2009)
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt 1956
Inventory no.:
NG.K&H.1956.0013
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Dag Andre Ivarsøy/Ivarsøy, Dag Andre
Copyright:
© Nesch, Rolf/BONO