View through open window

  • Artist: Johan Gørbitz
  • Creation date: Første halvdel av 1800-tallet
  • Object type: Drawing

Not on display

Artist/producer

Johan Gørbitz

Visual artist, Graphic artist, Painter

Born 08.09.1782, death 03.07.1853

Work info

Creation date:
Første halvdel av 1800-tallet
Other titles:
Utsikt gjennom åpent vindu (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn og lavering over blyant på oppklebet papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 248 mm
  • Height: 195 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Innkommet fra Norsk Folkemuseum 1962
Inventory no.:
NG.K&H.1962.0094
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Husby, Therese