Section of the Face of the Dividing Wall Between the Pool and the Reservoirs of Plate XVThe Antiquities of Albano and the Castle Gandolfo Series title

  • Artist: Giovanni Battista Piranesi
  • Creation date: Platen utført før 1764
  • Object type: Print

Not on display

Artist/producer

Giovanni Battista Piranesi

Architect, Visual artist

Born 1720, death 1778

Work info

Creation date:
Platen utført før 1764
Other titles:
Utsnitt av forsiden på skilleveggen mellom bassenget og reservoarene i plansje XV (NOR)
Sezione dimostrativa della faccia del muro divisorio della piscina e delle conserve della Tav. XV... (ITA)
Object type:
Materials and techniques:
Streketsning med innslag av kobberstikk på papir
Material:
Keywords:
Classification:
Motif - type:
Acquisition:
Acquired 1968
Inventory no.:
NG.K&H.1968.0052.020
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Andreas Harvik