Fisk som hopper

  • Artists:

    • Niclas Gulbrandsen
  • Creation date: Mellom 1966 og 1968 (plate) / (1968) (trykk)
  • Object type: Print

Not on display

Artists/producers

Work info

Creation date:
Mellom 1966 og 1968 (plate) / (1968) (trykk)
Other titles:
Fisk som hopper (NOR)
Illustrasjon til H. Holm, Soga um kapergastane og deira våde-råm, Oslo 1968 (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Tresnitt på papir
Material:
Dimensions:
  • Height: 160 mm
  • Width: 120 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt 1968
Inventory no.:
NG.K&H.1968.0292
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Gulbrandsen, Niclas/BONO