Situasjon I

  • Artist: Håkon Bleken
  • Creation date: 1971
  • Object type: Drawing

Artist/producer

Håkon Bleken

Billedkunstner, Painter

Born 09.01.1929 in Trondheim

Work info

Creation date:
1971
Other titles:
Situasjon I (NOR)
Fra serien "Fragmenter av en kjærlighet" (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Kull på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 650 mm
  • Height: 500 mm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Kjøpt 1971
Inventory no.:
NG.K&H.1972.0007
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre
Copyright:
© Bleken, Håkon/BONO