Skisse til plakat for den bengalske flyktningehjelp

  • Artist: Jane Muus
  • Creation date: 1972 (plate) / Mellom 1972 og 1974 (trykk)
  • Object type: Tiré par l'artiste

Artist/producer

Jane Muus

Born 10.06.1919, death 12.07.2007

Work info

Creation date:
1972 (plate) / Mellom 1972 og 1974 (trykk)
Other titles:
Skisse til plakat for den bengalske flyktningehjelp (DAN)
Skisse til plakat for den bengalske flyktningehjelp (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Tresnitt på papir
Technique:
Material:
Dimensions:
  • Width: 293 mm
  • Height: 440 mm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Kjøpt på kunstnerens utstilling i Kunstnerforbundet 1974
Inventory no.:
NG.K&H.1974.0030
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Husby, Therese
Copyright:
© Muus, Jane/BONO