Port Bridge

  • Artist: Rolf Nesch
  • Creation date: (1932) (plate) / (1932) (trykk)
  • Object type: Print

Artist/producer

Rolf Nesch

Billedkunstner, Graphic artist, Painter, Drawing artist

Born 1893 in Esslingen, Baden-Württemberg, death 1975 in Oslo

Work info

Creation date:
(1932) (plate) / (1932) (trykk)
Other titles:
Havnebro (NOR)
Hafenbrücke (GER)
Freihafenbrücke (GER)
Object type:
Materials and techniques:
Koldnål, fargeakvatint og uidentifisert flatestruktur i sort, rødt, blått og grønt på papir
Material:
Dimensions:
  • Height: 448 mm
  • Width: 595 mm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Erleggelse for arveavgift fra kunstnerens bo, innkommet 1978
Inventory no.:
NG.K&H.1978.0209
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections