Forarbeide til illustrasjon til Kjæresten i skogen

  • Artist: Olav Mosebekk
  • Creation date:
  • Object type: Drawing

Not on display

Artist/producer

Olav Mosebekk

Visual artist

Born 13.10.1910, death 01.12.2001

Work info

Other titles:
Forarbeide til illustrasjon til Kjæresten i skogen (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Tusj på papir
Dimensions:
  • Width: 255 mm
  • Height: 348 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Purchased 1981
Inventory no.:
NG.K&H.1981.0041
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Mosebekk, Olav/BONO