Utenfor en brennevinskneipe ved Christiania

  • Artist: Johannes Flintoe (assumed certain)
  • Creation date: Før 1830
  • Object type: Drawing

Artist/producer

Johannes Flintoe

Billedkunstner, Painter

Born 27.07.1787, death 27.01.1870

Work info

Creation date:
Før 1830
Other titles:
Utenfor en brennevinskneipe ved Christiania (NOR)
Brændevinskippe ved Chra. (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn og blyant på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 206 mm
  • Height: 162 mm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Kjøpt 1984
Inventory no.:
NG.K&H.1984.0071
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections

"Utenfor en brennevinskneipe ved Christiania" relates to: