Polar Life

  • Artist: Kjell Aukrust
  • Creation date: Før 1960
  • Object type: Drawing

Artist/producer

Kjell Aukrust

Billedkunstner, Author, Drawing artist

Born 19.03.1920 in Alvdal, death 24.12.2002

Work info

Creation date:
Før 1960
Other titles:
"Kvikksølvet gjømte seg langt neri glaskula, titta så vidt oppad når vi ånda på'a" (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 101 mm
  • Height: 163 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Gift from the artist, 1987
Inventory no.:
NG.K&H.1987.0097
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Veiby, Jeanette
Copyright:
© Aukrust, Kjell/BONO

"Polar Life" relates to: