Bird announcing Strikes at Vinmonopolet

  • Artist: Kjell Aukrust
  • Creation date: Antagelig 1978
  • Object type: Drawing

Artist/producer

Kjell Aukrust

Billedkunstner, Author, Drawing artist

Born 19.03.1920 in Alvdal, death 24.12.2002

Work info

Creation date:
Antagelig 1978
Other titles:
Svartkorp. Varselfugl som sitter i trærne og skriker - ofte i forbindelse med polstreiker (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn på papir
Dimensions:
  • Width: 93 mm
  • Height: 109 mm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Gift from the artist, 1987
Inventory no.:
NG.K&H.1987.0112
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Aukrust, Kjell/BONO