Experience

  • Artist: Eli Hovdenak
  • Creation date: Antagelig 1993 (plate) / Antagelig 1993 (trykk)
  • Object type: Print

Artist/producer

Eli Hovdenak

Billedkunstner

Born 10.05.1956

Work info

Creation date:
Antagelig 1993 (plate) / Antagelig 1993 (trykk)
Other titles:
Fra serien "Noen som passer for meg" (NOR)
Erfaring (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Fargetresnitt på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 500 mm
  • Height: 401 mm
Edition:
  • 3/50
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt 1993
Inventory no.:
NG.K&H.1993.0068
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Hovdenak, Eli