Visitasjonen

  • Artists:

    • Marcantonio Raimondi
    • Albrecht Dürer (Artist for cartoon/modello i.a.)
  • Creation date: Antagelig mellom 1506 og 1508 (plate)
  • Object type: Print

Not on display

Artists/producers

Work info

Creation date:
Antagelig mellom 1506 og 1508 (plate)
Other titles:
Visitasjonen (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Kobberstikk på papir
Material:
Dimensions:
  • Height: 282 mm
  • Width: 197 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Ervervelsesopplysninger under arbeid
Inventory no.:
NG.K&H.A.11565
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Andreas Harvik

"Visitasjonen" relates to: