"Det er noen stridbare lovovertredere, som jeg så å sige fakket in flaxanti"

  • Artist: Per Krohg
  • Creation date: Før 1936
  • Object type: Drawing

Not on display

Artist/producer

Per Krohg

Visual artist

Born 18.06.1889 in Åsgårdstrand, death 03.03.1965 in Oslo

Work info

Creation date:
Før 1936
Other titles:
"Det er noen stridbare lovovertredere, som jeg så å sige fakket in flaxanti" (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn og dekkhvitt over blyant på papir
Material:
Dimensions:
  • Height: 473 mm
  • Width: 323 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Kjøpt 1936
Inventory no.:
NG.K&H.B.06964
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre/Dag Andre Ivarsøy
Copyright:
© Krohg, Per/BONO