Jeg ble vekket ved et klart "godaften"!

  • Artist: Henrik Sørensen
  • Creation date: 1935
  • Object type: Drawing

Artist/producer

Henrik Sørensen

Billedkunstner

Born 1882 in Fryksände, death 1962 in Oslo

Work info

Creation date:
1935
Other titles:
Jeg ble vekket ved et klart "godaften"! (NOR)
Illustrasjon til "En aften ved Andelven", P. Chr. Asbjörnsen og J. Moe, Samlede eventyr, 1936 (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn over blyant på papir
Material:
Dimensions:
  • Height: 255 mm
  • Width: 358 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Kjøpt 1936
Inventory no.:
NG.K&H.B.07690
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre
Copyright:
© Sørensen, Henrik/BONO