Illustrasjon til "Buskebrura", P. Chr. Asbjörnsen og J. Moe, Samlede eventyr, 1936

  • Artist: Dagfin Werenskiold
  • Creation date: Før 1936
  • Object type: Drawing

Not on display

Artist/producer

Dagfin Werenskiold

Sculptor, Visual artist, Illustrator

Born 16.10.1892, death 29.06.1977

Work info

Creation date:
Før 1936
Other titles:
Illustrasjon til "Buskebrura", P. Chr. Asbjörnsen og J. Moe, Samlede eventyr, 1936 (NOR)
Så kom den vakre jomfruen og fikk børsten og børstet håret sitt så gullet dryppet (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn og lavering på papir
Material:
Dimensions:
  • Height: 333 mm
  • Width: 244 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Kjøpt 1936
Inventory no.:
NG.K&H.B.07811
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre
Copyright:
© Werenskiold, Dagfin/BONO