Slik som Bård sto der foran ilden, så han enda mer kjempemessig ut enn han var av naturen

  • Artist: Dagfin Werenskiold
  • Creation date: Før 1936
  • Object type: Drawing

Not on display

Artist/producer

Dagfin Werenskiold

Sculptor, Visual artist, Illustrator

Born 16.10.1892, death 29.06.1977

Work info

Creation date:
Før 1936
Other titles:
Slik som Bård sto der foran ilden, så han enda mer kjempemessig ut enn han var av naturen (NOR)
Illustrasjon til "Fra Sognefjorden", P. Chr. Asbjörnsen og J. Moe, Samlede eventyr, 1936 (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn over blyant på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 380 mm
  • Height: 270 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Kjøpt 1936
Inventory no.:
NG.K&H.B.07821
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre
Copyright:
© Werenskiold, Dagfin/BONO