Slik skjót har fell æilder nogo menneskje havt

  • Artist: Hans Gude
  • Creation date: (1878)
  • Object type: Drawing

Not on display

Artist/producer

Hans Gude

Visual artist, Painter

Born 1825 in Oslo, death 1903 in Berlin, Tyskland

Work info

Creation date:
(1878)
Other titles:
Slik skjót har fell æilder nogo menneskje havt (NOR)
Illustrasjon til "Høifjellsbilleder" i P. Chr. Asbjörnsen og J. Moe, Samlede eventyr, Oslo 1936 (NOR)
Peer Gynt (NOR)
Høifjellsbilleder (NOR)
Slik skyss hadde vel aldri noe menneske hatt (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn, blyant og lavering på papir
Material:
Dimensions:
  • Height: 91 mm
  • Width: 117 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Ervervelsesopplysninger under arbeid
Inventory no.:
NG.K&H.B.07957
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Dag Andre Ivarsøy/Ivarsøy, Dag Andre