Hun lå på en liten grønn flekk midt inne i mørke, tette skogen

  • Artist: Otto Sinding
  • Creation date: 1878 eller 1879
  • Object type: Drawing

Not on display

Artist/producer

Otto Sinding

Visual artist

Born 1842 in Kongsberg, death 1909 in München, Tyskland

Work info

Creation date:
1878 eller 1879
Other titles:
Hun lå på en liten grønn flekk midt inne i mørke, tette skogen (NOR)
Illustrasjon til "Østenfor sol og vestenfor maane", i P. Chr. Asbjörnsen og J. Moe, Folke- og Huldreeventyr, Hundreaarsudgaven, Kristiania og København 1911 (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn og blyant på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 105 mm
  • Height: 133 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Ervervelsesopplysninger under arbeid
Inventory no.:
NG.K&H.B.07986
Part of exhibition:
Exhibition, 2005
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre