Aldri hadde prinsessen sett så mye myrdun før

  • Artist: Otto Sinding
  • Creation date: Antagelig 1884
  • Object type: Drawing

Artist/producer

Otto Sinding

Billedkunstner

Born 1842 in Kongsberg, death 1909 in München, Tyskland

Work info

Creation date:
Antagelig 1884
Other titles:
Aldri hadde prinsessen sett så mye myrdun før (NOR)
Illustrasjon til "De tolv Vildænder", i P. Chr. Asbjörnsen, Eventyrbog for Børn II. Norske Folkeeventyr, København 1884 (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Sortkritt og dekkhvitt på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 139 mm
  • Height: 188 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Ervervelsesopplysninger under arbeid
Inventory no.:
NG.K&H.B.08014
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre