Antikk prosesjon med offerdyr

  • Artist: Polidoro da Caravaggio (attributed to)
  • Creation date: Antagelig mellom 1510 og 1543
  • Object type: Drawing

Artist/producer

Polidoro da Caravaggio

Born 1492, death 1543

Work info

Creation date:
Antagelig mellom 1510 og 1543
Other titles:
Antikk prosesjon med offerdyr (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn og grå lavering på papir
Technique:
Material:
Dimensions:
  • Width: 150 mm
  • Height: 408 mm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Ervervelsesopplysninger under arbeid
Inventory no.:
NG.K&H.B.15167
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre