Geistlig som sitter på en sky, omgitt av engler

  • Artists:

    • Giovanni Lanfranco (by erroneous tradition)
    • Giuseppe Nicola Nasini (assumed)
  • Creation date: Antagelig første halvdel av 1600-tallet
  • Object type: Drawing

Not on display

Artists/producers

Work info

Creation date:
Antagelig første halvdel av 1600-tallet
Other titles:
Geistlig som sitter på en sky, omgitt av engler (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn og lavering på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 142 mm
  • Height: 210 mm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Kjøpt fra Siegwald Dahls dødsbo 1903
Inventory no.:
NG.K&H.B.15248
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Anne Hansteen