Brystbilde av mann med flippskjegg

  • Artist: Ottavio Leoni (assumed certain)
  • Creation date: Antagelig mellom 1600 og 1626
  • Object type: Drawing

Artist/producer

Ottavio Leoni

Born 1578, death 1626

Work info

Creation date:
Antagelig mellom 1600 og 1626
Other titles:
Brystbilde av mann med flippskjegg (NOR)
Mannsportrett (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Sortkritt med forhøyninger i hvitt på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 150 mm
  • Height: 210 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Testamentarisk gave fra Sophus Larpent, innkommet 1914
Inventory no.:
NG.K&H.B.15253
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections