Saint Cecilia

  • Artist: Parmigianino (assumed certain)
  • Creation date: Mellom 1527 og 1531
  • Object type: Drawing

Not on display

Artist/producer

Parmigianino

Visual artist

Born 1503, death 1540

Work info

Creation date:
Mellom 1527 og 1531
Other titles:
St. Cecilia (NOR)
Den hellige Cecilia (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Sortkritt, med antydning av rødkritt og forhøyninger i hvitt, på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 203 mm
  • Height: 234 mm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Testamentarisk gave fra Sophus Larpent, innkommet 1914
Inventory no.:
NG.K&H.B.15274
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Dag Andre Ivarsøy