Painting

  • Artist: Esaias van de Velde (I)
  • Creation date: 1625
  • Object type: Painting

Artist/producer

Esaias van de Velde (I)

Billedkunstner

Born 1591, death 18.11.1630

Work info

Creation date:
1625
Object type:
Materials and techniques:
Olje på lerret klebet på treplate
Technique:
Material:
Dimensions:
  • Width: 47 cm
  • Height: 27.5 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Kjøpt på auksjon 1837
Inventory no.:
NG.M.00006
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections