Dutch Canal

  • Artist: Hendrick Avercamp (assumed certain)
  • Creation date: Begynnelsen av 1600-tallet
  • Object type: Painting

Artist/producer

Hendrick Avercamp

Billedkunstner

Born 1585, death 1634

Work info

Creation date:
Begynnelsen av 1600-tallet
Other titles:
Hollandsk kanal (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Olje på treplate
Material:
Dimensions:
  • Width: 30 cm
  • Height: 15 cm
Keywords:
Classification:
Motif - type:
Acquisition:
Kjøpt av Johan Christian Dahl 1846
Inventory no.:
NG.M.00167
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Veiby, Jeanette