En havn, kopi etter C.J. Vernet

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Uten år
  • Object type: Painting

Work info

Creation date:
Uten år
Other titles:
En havn, kopi etter C.J. Vernet (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Olje på lerret
Material:
Dimensions:
  • Width: 54 cm
  • Height: 44.5 cm
Keywords:
Classification:
Motif - type:
Acquisition:
Kjøpt 1878
Inventory no.:
NG.M.00291
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Anne Hansteen
Copyright:
© Ukjent kunstner