Christ the Pantokrator

  • Artist: Ukjent kunstner, russisk (Artist - uncertain)
  • Creation date: Første halvdel av 1900-tallet
  • Object type: Ikon

Work info

Creation date:
Første halvdel av 1900-tallet
Other titles:
Kristus Pantokrator (NOR)
Kristus Allherskeren (NOR)
Christus Pantokrator (GER)
Object type:
Materials and techniques:
Tempera på treplate
Material:
Dimensions:
  • Width: 53 cm
  • Height: 71 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt 1961
Inventory no.:
NG.M.02497
Part of exhibition:
DIALOGER: Kjell Torriset, 2004
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections