Statuette of Asklepios

  • Artists:

    • Ukjent kunstner
  • Creation date: Mellom ca. 30 f.Kr. og ca. 300 e.Kr.
  • Object type: Torso

Work info

Creation date:
Mellom ca. 30 f.Kr. og ca. 300 e.Kr.
Other titles:
Romersk keisertid, etter høy- eller senhellenistisk (ca. 275–30 f.Kr.) senhellenistisk (ca. 275–30 f.Kr.) forbilde (NOR)
Asklepios-statuett (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Lysegrønn gjennomskinnelig aragonitt
Material:
Dimensions:
  • Height: 15.3 cm
  • Depth: 4.9 cm
  • Width: 8.1 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt fra Ludvig W. Dahls samling til Skulpturmuseet 1890
Inventory no.:
NG.S.00448
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Børre Høstland