Statuette of Artemis?

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Senhellenistisk (antagelig mellom 100 og 30 f.Kr.)
  • Object type: Statuette

Work info

Creation date:
Senhellenistisk (antagelig mellom 100 og 30 f.Kr.)
Other titles:
Statuett av Artemis? (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Hvit til lysegrå finkrystallinsk gjennomskinnelig marmor, gul patina
Material:
Dimensions:
  • Height: 45.8 cm
  • Depth: 10.5 cm
  • Width: 20.5 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Gave fra Universitetet til Skulpturmuseet 1891
Inventory no.:
NG.S.00591
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Ukjent kunstner