Portrait of a woman with wreath

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Mellom 40 og 45 e.Kr
  • Object type: Head

Work info

Creation date:
Mellom 40 og 45 e.Kr
Other titles:
Portrett av en kvinne med krans (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Storkrystallinsk hvit marmor
Material:
Dimensions:
  • Height: 21.8 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Gave fra Christopher Paus 1918
Inventory no.:
NG.S.01017
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Ukjent kunstner