Utkast til hus av polyurethan

  • Artist: Ukjent (Photographer)
  • Creation date: Antagelig 1971
  • Object type: Photograph

Work info

Creation date:
Antagelig 1971
Other titles:
Utkast til hus av polyurethan (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Positiv, svart-hvitt
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Kjøpt 2008 av Sverre Fehn, med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR
Inventory no.:
NMK.2008.0734.349.009
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Architecture Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre