Utkast til utvidelse av Det Kongelige Teater i København

  • Artist: Ukjent (Photographer)
  • Creation date: Antagelig 1996
  • Object type: Fotografi

Depicted place

Work info

Creation date:
Antagelig 1996
Other titles:
Utkast til utvidelse av Det Kongelige Teater i København (NOR)
52353 (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Positiv, farge
Classification:
Motif:
Motif - type:
Motif - person:
Motif - location:
Acquisition:
Kjøpt 2008 av Sverre Fehn, med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR
Inventory no.:
NMK.2008.0734.380.005
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Architecture Collections
Copyright:
© Ukjent