Vase

  • Artist:
  • Creation date: Antagelig siste halvdel av 1900-tallet
  • Object type: Vase

Work info

Creation date:
Antagelig siste halvdel av 1900-tallet
Object type:
Materials and techniques:
Dreiet og glasert porselen med trykt og håndmalt dekor
Technique:
Material:
Dimensions:
  • Height: 21 cm
  • Diameter: 5.6 cm
Production place:
Acquisition:
Gave 2013
Inventory no.:
NMK.2013.0118
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Design Collections
Photo:
Larsen, Frode