Struktur

  • Artist: Per Kleiva
  • Creation date: (1971) (plate) / 1971 (trykk)
  • Object type: Print

Artist/producer

Per Kleiva

Billedkunstner

Born 01.04.1933, death 17.09.2017

Work info

Creation date:
(1971) (plate) / 1971 (trykk)
Other titles:
Struktur (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Fargeserigrafi på papir
Material:
Dimensions:
  • Height: 616 mm
  • Width: 615 mm
Edition:
  • 100 eksemplarer
  • Ett av hundre, jfr. påskrift
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt 2018
Inventory no.:
NMK.2018.0035
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Høstland, Børre
Copyright:
© Kleiva, Per/BONO