Kniv

  • Artist: Ole Olsen Moene
  • Creation date: Mellom 1868 og 1878
  • Object type: Kniv

Artist/producer

Ole Olsen Moene

Woodcutter

Born 10.09.1839 in Oppdal, Sør-Trøndelag, death 27.05.1908

Work info

Creation date:
Mellom 1868 og 1878
Object type:
Materials and techniques:
Utskåret bjørk
Technique:
Decoration technique:
Material:
Dimensions:
  • Length: 10.4 cm
  • Diameter: 2.5 cm
Keywords:
Production place:
Acquisition:
Kjøpt 1878
Inventory no.:
OK-00866
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections
Photo:
Larsen, Frode