Table, textile

  • Artist: Ukjent
  • Creation date: Mellom 1880 og 1886
  • Object type: Table, textile

Work info

Creation date:
Mellom 1880 og 1886
Object type:
Materials and techniques:
antatt maskinvevd stoff i toskaftbinding av antatt lintråd med håndbrodert dekor av silketråd og tilsydd håndkniplet dekor av lintråd
Material:
Dimensions:
  • Width: 19 cm
  • Length: 38 cm
Keywords:
Acquisition:
Kjøpt 1886
Inventory no.:
OK-02524
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections