Medaljong

  • Artist: Ukjent
  • Creation date: Første halvdel av 1600-tallet
  • Object type: Medaljong

Work info

Creation date:
Første halvdel av 1600-tallet
Object type:
Materials and techniques:
Støpt, drevet og smidd sølv med fastloddet lenkeramme, dels forgylt
Material:
Dimensions:
  • Length: 7 cm
  • Width: 3 cm
Keywords:
Production place:
Acquisition:
Kjøpt 1889
Inventory no.:
OK-03236
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections
Photo:
Larsen, Frode