Prøveduk

  • Artist: Ukjent
  • Creation date: Første halvdel av 1800-tallet
  • Object type: Prøveduk

Work info

Creation date:
Første halvdel av 1800-tallet
Object type:
Materials and techniques:
antatt maskinvevd bomullsstoff i toskaftbinding håndbrodert med bomullstråd, plattsøm og ulike sammentrekksømmer, håndsøm
Technique:
Material:
Dimensions:
  • Length: 46 cm
  • Width: 25 cm
Keywords:
Production place:
Acquisition:
Gave, år ukjent
Inventory no.:
OK-04429
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections
Photo:
Larsen, Frode