Stolpestol fra Baldishol

  • Artists:

    • Uidentifisert kunstner
    • Ukjent
  • Creation date: Antakelig første halvdel 1200-tallet
  • Object type: Armstol

Work info

Creation date:
Antakelig første halvdel 1200-tallet
Other titles:
Stolpestol fra Baldishol (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Stolpekonstruksjon med dreid bjørk, flater i gran, beiset og fernissert
Material:
Dimensions:
  • Depth: 54 cm
  • Width: 64 cm
  • Height: 98 cm
Style period:
Acquisition:
Kjøpt 1891
Inventory no.:
OK-05510
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections
Photo:
Harvik, Andreas