Kar

  • Artists:

    • Ukjent
  • Creation date: Mellom -500 og -400
  • Object type: Kar

Work info

Creation date:
Mellom -500 og -400
Object type:
Materials and techniques:
Dreid, modellert og bemalt leirgods
Material:
Dimensions:
  • Height: 7 cm
  • Diameter: 3.7 cm
Keywords:
Acquisition:
Kjøpt 1900
Inventory no.:
OK-06250
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections
Photo:
Larsen, Frode

Related works

  • Søker ...