Skjørtebredde

  • Artist: Ukjent
  • Creation date: Mellom 1730 og 1770
  • Object type: Skjørtebredde

Work info

Creation date:
Mellom 1730 og 1770
Object type:
Materials and techniques:
Håndvevet silkedamask, applikert med silkestoffer og håndbrodert med kulørt silketråd. Montert på maskinvevet bomullsstoff i toskaftbinding (sekundært)
Material:
Dimensions:
  • Height: 43 cm
  • Width: 71 cm
Keywords:
Motif:
Production place:
Acquisition:
Kjøpt 1904
Inventory no.:
OK-06814C
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections
Photo:
Anne Hansteen

"Skjørtebredde" relates to: