Bottle

  • Artist: Ukjent
  • Creation date: Siste halvdel av 1600-tallet
  • Object type: Bottle

Not on display

Work info

Creation date:
Siste halvdel av 1600-tallet
Object type:
Materials and techniques:
Modellert og dreiet stengods med saltglasur, innrisset dekor staffert i koboltblått under glasuren
Material:
Dimensions:
  • Height: 22.6 cm
  • Diameter: 3.5 cm
  • Width: 10 cm
Style period:
Production place:
Acquisition:
Testamentarisk gave, innkommet 1903
Inventory no.:
OK-07026
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections
Photo:
Anne Hansteen