Parérplate

  • Artists:

    • Inshu-skolen (Manufactured by)
    • Masamitsu
  • Creation date: Begynnelsen av 1800-tallet
  • Object type: Parérplate

Work info

Creation date:
Begynnelsen av 1800-tallet
Object type:
Materials and techniques:
Støpt og oksydert jern med siselert og gravert relieffdekor aksentuert i gull, innlegg i shakudo (legering av kobber og gull)
Technique:
Material:
Dimensions:
  • Height: 7.4 cm
  • Width: 7.2 cm
Production place:
Acquisition:
Kjøpt 1910
Inventory no.:
OK-08393
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections
Photo:
Larsen, Frode