Velkenhornet

  • Artists:

    • Ukjent
    • Aegidius Loidt (Artist - uncertain)
  • Creation date: Siste halvdel av 1400-tallet (hornet) / slutten av 1500-tallet (sølvbeslag)
  • Object type: Drinking horn

Work info

Creation date:
Siste halvdel av 1400-tallet (hornet) / slutten av 1500-tallet (sølvbeslag)
Other titles:
Velkenhornet (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Utskåret oksehorn med beslag, lokk og fot av drevet, støpt og loddet sølv, siselert og gravert dekor
Technique:
Decoration technique:
Material:
Dimensions:
  • Height: 25.7 cm
  • Diameter: 9.4 cm
  • Length: 23.8 cm
Style period:
Production place:
Acquisition:
Kjøpt 1911
Inventory no.:
OK-08600
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections
Photo:
Larsen, Frode