Beaker

  • Artist: Ukjent
  • Creation date: Mellom 900 og 825 f. Kr.
  • Object type: Beaker

Work info

Creation date:
Mellom 900 og 825 f. Kr.
Object type:
Materials and techniques:
Dreid, modellert og bemalt leirgods
Material:
Dimensions:
  • Height: 10.8 cm
  • Width: 14 cm
  • Diameter: 11.1 cm
Keywords:
Production place:
Acquisition:
Kjøpt 1912
Inventory no.:
OK-08653
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections
Photo:
Larsen, Frode