Redskap

  • Artist: Ukjent
  • Creation date: Antakelig 1830-årene
  • Object type: Redskap

Work info

Creation date:
Antakelig 1830-årene
Object type:
Materials and techniques:
Antatt drevet sølv med siselert og gravert dekor, innfelt rødlig stein
Technique:
Decoration technique:
Dimensions:
  • Height: 2 cm
  • Diameter: 1.5 cm
Keywords:
Production place:
Acquisition:
Gave 1946
Inventory no.:
OK-11604B
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections
Photo:
Larsen, Frode

"Redskap" relates to: