Under disse sidene får du se hele utgivelseslisten, men kun de med aktiv lenke er digitalisert. Materialet blir digitalisert fortløpende. Nye lenker vil bli lagt ut når filene er tilgjengelige.

1842

Fortegnelse over de National-Museet tilhørende Kunstværker

1845

Fortegnelse over de National-Museet tilhørende Kunstværker

1856

Fortegnelse over de National-Musæet tilhørende Malerier

1862

Fortegnelse over de National-Musæet tilhørende Malerier og Billedhugger-Arbeider

1871

Fortegnelse over de National-Galleriet tilhørende Kunstværker

Fortegnelse over de National-Galleriet tilhørende Malerier og Billedhugger-Arbeider

1874

Fortegnelse over de National-Galleriet tilhørende Kunstværker

1877

Fortegnelse over de National-Galleriet tilhørende Kunstværker

Fortegnelse over Kobberstik, Raderinger og Formsnit: Udstillede i Kobberstik og Haandtegnings-Samlingen i Christiania tilligemed en kort Fremstilling af Kobberstikkunstens Historie

1879

Fortegnelse over de National-Galleriet tilhørende Kunstværker

1881

Skulpturmuseets Samling af Afstøbninger og originale Billedhuggerarbejder: En historisk-kritisk Beskrivelse (2. Opl. ed.)

1882

Fortegnelse over de National-Galleriet tilhørende Kunstværker, rev. udg.

Nationalgaleriets samling af malerier og billedhuggerarbejder: En historisk-kritisk beskrivelse

Skulpturmuseets Samling af Afstøbninger og originale Billedhuggerarbejder: En historisk-kritisk Beskrivelse

1885

Statuter for Nationalgaleriet : I Henhold Til Kgl. Resolution Af 30te August 1884 Approberede Af Regjeringens

Departement for Kirke- Og Undervisningsvæsenet under 13de November S.A. Kristiania, 1885.

A descriptive catalogue of the pictures and sculptures in the Norwegian National Gallery: With biographical notices of the painters and sculptors

1887

Det norske Nationalgaleri: Dets tilblivelse og udvikling, i anledning af dets 50-aarige tilværelse

Nationalgaleriets samling af malerier og billedhuggerarbejder: En historisk-kritisk beskrivelse, 2. udg.

1893

Katalog over kunstværker indlemmede i Nationalgaleriet efter hovedkatalogens ugivelse i 1886 [denne er digitalisert sammen med 1887-utg.]

1894

Skulpturmuseets Samling af Afstøbninger og originale Billedhuggerarbeider: En historisk-kritisk Beskrivelse

1900

Skulpturmuseets Samling af Afstøbninger og originale Billedhuggerarbeider: En historisk-kritisk Beskrivelse, 4. oppl.

1907

Katalog over Afstøbningssamlingen

Statens kunstmuseum : Katalog over nyere maleres og billedhuggeres værker 1800-1907

1912

Norsk malerkunst i Nationalgalleriet: Halvhundrede gjengivelser av norske maleres arbeider

Moderne mestere i fransk malerkunst: 164 fotografier fra Druet, Paris, utstillet i Kunstmuseet

1913

Avstøpningsamlingen II: Billeghuggerkunst fra middelalder og renessansen

1914

Fransk kunst: Maleri - skulptur - grafikk fra det XIX aarhundrede

1919

Camille Corot i Nationalgalleriets kvadratsal

1920

Edgar Degas: 1834- 1917. [utstilling av malerier og tegninger av Edgar Degas i Nationalgalleriets kvadratsal, 25 februar - 15 mars 1920]

1921

August Renoir: 1841-1919: [utstilling av hans arbeider i skandinavisk eie samt utlaan fra franske samlere i Nationalgalleriets kvadratsal, 12.februar - 6.mars 1921]

1922

Edouard Manet: 1832- 1883: [utstilling av hans arbejder i skandinavisk eie i Nationalgalleriet 30. mars - 18. april 1922]

1923

Gustave Courbet, Honoré Daumier, Contsantin Guys: [Utstilling i Stockholm, København og Oslo, Nasjonalgalleriet]

1924

Henri Matisse: Utstilling af hans arbejder i Nationalgalleriet november 1924. (Vol. 6, Foreningen fransk kunst, 6. utstilling)

Korte træk av Nasjonalgalleriets og dets bygnings historie 1837-1924

1926

Paul Gauguin: Hans billeder i skandinavisk eie utstillet i Nasjonalgalleriet, mars 1926

1927

Antikksamlingen

Katalog over kobberstukne portretter utstillet i Nasjonalgalleriet høsten 1927

Edvard Munch

1928

Fransk malerkunst fra David Courbet

1929

Finsk nutidskunst

1931

Dahl: Med 12 billeder (Veileder 1)

Erik Werenskiold: Med 11 billeder (Veileder 2)

C. Krogh: Med 12 billeder (Veileder 3)

1932

E. Munch (maleren): Med 12 billeder (Veileder 4)

Edv. Munch (grafikk): Med 11 billeder (Veileder 5)

Gammel-russisk malerkunst i Nasjonalgalleriet : Katalog 1932

1933

Norsk malerkunst i Nasjonalgalleriet

1936

Vandreutstilling VI

1937

J.C.Dahl's verk: Minneutstilling Nasjonalgalleriet 100 år (i samarb. med Kunstnernes Hus)

Vandreutstilling VII

Nasjonalgalleriet gjennem hundre år

Norsk og fremmed skulptur i Nasjonalgalleriet

1938

Th. Kittelsen: Tegninger og akvareller

Sort og hvitt: Norske Grafikeres og Tegneforbundets utstilling

1940

Den retrospektive utstilling av skulptur og maleri, Utstillingsplanen av 1940

1942

Kunst og ukunst i Nasjonalgalleriet

Bernt Grönvolds tegninger

Hans Johan Fredrik Berg: Akvareller

Hirdkunst: Kulturutstilling

1943

Reproduksjoner av Dürers kobberstikk

Håndtegninger av Hans Holbein d.y. i reproduksjon

1944

Håndtegninger av fire italienske renessansemalere

Adolf Menzels illustrasjoner til "Fredrik den stores verker"

Håndtegninger av Michelangelo Buonarotti i reproduksjon

Håndtegninger av Leonardo da Vinci i reproduksjon

1945

Nederland, Holland, Flandern i det 16. og 17. århundre

1946

Edvard Munchs tresnitt: Av kunstnerens gave til Oslo by

Grafikk: Nordisk Kunstforbunds utstilling

1947

Amerika i bilder: Nutidsgrafikk fra U.S.A.

Oslo sett med malerøyne (skole- og barnetegninger)

J.F Willumsen: Maleri, skulptur, tegninger og grafikk. Utvalg av kunstnerens samling av egne verker

1948

Ebbe Sadolins tegninger

Olav Mosebekk: Tegninger

Edgar Degas 1834- 1917: Skulpturer

1949

Nyere fransk skulptur

1950

Carl Fredrik Hill: 1849- 1911

Katalog over norsk malerkunst: Med 135 illustrasjoner

1951

Meksikansk grafikk [folder]

1952

Katalog over skulptur og kunstindustri: Med 78 illustrasjoner

Kunstskatter fra Wien

Pieter Bruegel d.e.: Grafiske blad

1953

Marino Marini: Skulpturer (i samarb. med Svensk-franska Konstgalleriet og Kunstnernes Hus)

1954

Alex. Schultz: akvareller og tegninger [folder]

Harriet Backer: 1845-1932

Kai Fjell i svart og hvitt [folder]

1955

Gamle mestere: Malerier fra Alte Pinakothek München og Wallraf-Richartz-Museum Köln

A guide to the collections: With plans and 103 illustrations

Kunstnere tilknyttet Atelier 17

Tresnitt av Harald Kihle

1956

Adolph Tidemand: 41 reproduksjoner

Edvard Munch: 45 reproduksjoner

1957

J.C. Dahl: 49 reproduksjoner

Jacques Villon: Grafiske arbeider

Malerier og tegninger av Johan Christian Dahl

Johan Christian Dahl: Tegninger og akvareller (i samarb. med Bergen billedgalleri)

1958

Christian Krohg: 49 reproduksjoner

1959

Ragnvald Blix: Minneutstilling

Fra Rembrandt til Vermeer

Franske malere: 56 reproduksjoner

1960

Katalog over norsk malerkunst: Tilvekst 1950 - 1. januar – 1960

1961

Polsk maleri

A guide to the collections: With plans and 107 illustrations, 2.rev.utg.

1962

Grafikk fra Atelier 17, Paris

Olaf Gulbransson: Tegninger og malerier

Rolf Stenersens samling

1963

Rolf Nesch- grafikk

Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet (Dreyer) 

Norwegian drawings in Nasjonalgalleriet (Dreyer)

1964

Jubileumsutstilling: 1814-1964

Norske malere: 60 reproduksjoner

1965

Pedja Milosavljevic

Belgisk maleri de siste 150 år

Führer durch die Sammlungen: Mit Grundplänen und 123 Abbildungen

A guide to the collections: With plans and 123 illustrations, 3. rev. utg.

1966

Yngre norske grafikere [folder]

1967

Albrecht Dürer. Grafiske arbeider

Erling Enger: Akvareller

Ludvig Eikaas: Portretter

Nasjonalgalleriets venner: Kunst i femti år

Nasjonalgalleriets Venner 1917-1967: Kunstverk innkjøpt av Nasjonalgalleriets Venner

1968

Alf Rolfsen: Tegninger

Edvard Munch: 53 reproduksjoner, 2. utg.

Giorgio Morandi (1890-1964: Raderinger [folder]

Katalog over norsk malerkunst: Med 158 illustrasjoner

1969

[Gösta Hammarlund]: Tegninger

Leonard Baskin (i samarb. med Nationalmuseum og Göteborg konstmuseum)

Erling Enger i Nasjonalgalleriet

Norske grafikere under 40 = Norwegian printmakers under 40

Statens Kunstakademi 60 år

1970

Arnold Haukeland: Byster

Fra syn til drøm: Bilder fra Rolf Stenersens samling

Edvard Munch: Charlotte og Christian Mustads gave, 17 reproduksjoner

A guide to the collections: With 147 illustrations, 4. rev. utg.

Arne Ekeland: Tegninger

Per Hurum: Skulpturer og tegninger

1971

Hugo Lous Mohr: Tegninger

Katalog over skulptur: Tilvekst 1952-1971

Nikolai Astrup 1880-1928: Fargegrafikk

1972

Norsk grafikk til 1970

Håkon Bleken: Fragmenter av en kjærlighet

Rolf Nesch

Tre kunstnerskjebner: Lars Hertervig, Carl Fredrik Hill, Ernst Josephson

1973

J.C. Dahl og Danmark

Katalog over utenlandsk malerkunst: Med 153 illustrasjoner

Rolf Rude: Grafikk

1974

Nasjonalgalleriet viser norsk malerkunst fra 1800-årene (i samarb. med Riksgalleriet)

Frantz Widerberg: Tresnitt og litografier [folder]

Hans Michelsen: Tegninger og skulptur

Nathionaltheateret i strek gjennom 75 år

1975

Düsseldorf og Norden (i samarb. med Bergen billdegalleri)

Solens rike: Aknaton, Nefertiti, Tut-ank-Amon

Thorbjørn Egner som tegner- og barnebokillustratør, grafiker og scenograf

1976

Ludvig Karsten

Nederlandske tegninger fra 1600-årene i Nasjonalgalleriet

Carl Larsson (1853-1919): Barnet, familien, hjemmet og huset. Akvareller, tegninger, grafikk

Bronzetto: Italiensk skulpturudstilling (i samarb. med Galleri Asbøk, København)

1977

A guide to the collections: With 64 illustrations, 5. rev. utg.

Kinesisk kunst gjennom 3000 år

100 mesterverk: Europeisk grafikk

Mellom Eufrat og Tigris: Mespotamisk kunst gjennom 10000 år

Håkon Stenstadvold: Akvareller [folder]

1978

Norsk malerkunst 1900-1940: Riksgalleriet presenterer fra Nasjonalgalleriets samlinger (i samarb. med Riksgalleriet)

Ridley Borchgrevink

Sigurd Winge

Tysk ekspresjonistisk grafikk fra en norsk privatsamling

The Armand Hammer Collection: From Rembrandt to Picasso

1979

Willem de Kooning: Nyere verker

Chrix Dahl: Grafikk

Erik Werenskiold : en utstilling av raderinger

Frans Masereel

Katalog over norsk malerkunst: Tilvekst 1968-1978

Radérklassen 80 år: 1899-1979

Thomas Bewick

1980

Pascin: Maleri, grafikk, tegninger

Thomas George: Norge-serien 1966-1979

Victor Pasmore: Grafikk 1974-1979

Dahls Dresden

Hundert Jahre norwegische Malerei: Dargestellt anhand von Meisterwerken der Nationalgalerie Oslo

One hundred years of Norwegian painting: With illustrations from selected masterpieces in the National Gallery

Finsk malerkunst

1981

Honoré Daumier 1808-1879: Samling av Armand Hammers Daumier, grunnlagt av Georg Longstreet

Kalevala-motiver: Fra R. W. Ekman til A. Gallen-Kallela (ca. 1850-1930)

Norske mesterverker i Nasjonalgalleriet

Paul René Gaugin

Skytisk gull: Skytisk-sibirsk kunst fra den Statlige Eremitage, Leningrad

Nasjonalgalleriet: Ved bygningens 100-års jubileum 11.desember 1981

Norsk malerkunst: Fra klassisisme til tidlig realisme

1982

Malerisamlingen på Bygdø Kongsgård: Carl Johans samling av norsk kunst

Skatter fra Nigeria [folder]

1983

Mummitrollet: Tegninger og modeller av Tove Jansson

Trygve og Julie Ananda Sivertsens samling

1984

Kunstakademiets professorer gjennom 75 år

Lars Hertervigs skissebok I og II

Carl Kylberg: Malerier og tegninger

1985

1880-årene i nordisk maleri

Arent og Christian Christensen

1986

Arne Ekeland: Studier og skisser

Chrix Dahl: Tegninger til bøker

Fra Karlson på taket til Ronja røverdatter: Ilon Wiklands Astrid Lindgren-illustrasjoner

Per Palle Storm og hans elever

Trykk fra tegn i stein: Avgnidningstrykk fra helleristninger mellom Glomma og Götaelv

1987

Christian Krohg

Kjell Aukrust: Tegninger

Kulturminner i norsk kunst (i samarb. med Riksantikvaren)

Nasjonalgalleriet (The Norwegian National Gallery): Illustrated guide to the collections, 7.utg.

Nordiske stemninger: Nordisk maleri fra århundreskiftet

Olaf Schous gave til Nasjonalgalleriet

Rolf Nesch

Vi ser på grafikk (Huitfeldt)

1988

Guttorm Guttormsgaard: Grafikk

Johan Christian Dahl 1788-1857: Jubileumsutstilling

One hundred years of Norwegian painting: With illustrations from selected works in Nasjonalgalleriet

Prins Eugen (1865- 1947)

Skole - kunst - museum: Integrerte opplegg til bruk i skolen og Nasjonalgalleriet

1989

Tidemand og Gude: Studiereisene i Norge 1843

Edvard Munch i Nasjonalgalleriet

1990

Charles Meryon: Raderinger, J.F. Kroepeliens samling

Thorvald Erichsen på Lillehammer (i samarb. med Lillehammer bys malerisamling)

Highlights in the National Gallery collections

Höhepunkte aus den Sammlungen der Nationalgalerie

Høydepunkter fra Nasjonalgalleriets samlinger

Oeuvres majeures des collections

Mathias Skeibrok

Thoralf Klouman

1991

Odd Brochmann: Tegninger

Tegnekunst: Forarbeid- ferdig kunstverk

1992

Fire danske klassikere: Nicolai Abildgaard, Jens Juel, Christoffer Wilhelm Eckersberg og Bertel Thorvaldsen

Jacques Callot: Grafikk

Norske malerier: Katalog

Pennti Kaskipuro: Grafikk

1993

Johan Tobias Sergel: Tegninger 

Johannes Flintoe (Fra våre samlinger)

Norske forfatterportretter (i samarb. med Gyldendal og Aschehoug)

Rolf Nesch og teatret

1994

Arne Bendik Sjur: Grafikk og tegning

Drøm og fantasi: Fransk symbolisme

Munch under overflaten: Teknisk undersøkelse av fire malerier av Edvard Munch

Rolf Lunde: Tegninger

Til felts mot forfall: Med målebånd og skissebok i Fortidsminneforeningens tjeneste

Tradisjon og fornyelse: Norge rundt århundreskiftet

1995

Fra prospekt til visjon: Engelske akvareller fra Sandby til Turner

Et barn er født... [folder]

1996

A companion to the collections: Romanticism, realism and art at the turn of the century

Francisco Goya: Maleri, tegning, grafikk

Harriet Backer 1845-1932

Ledsager gjennom samlingene: Romantikken, realismen og kunsten ved århundreskiftet

1997

August Cappelen: Skoglandskap, tegninger og studier fra våre samlinger

Mesterverk fra Statens Museum for Kunst besøker Nasjonalgalleriet

Norsk skulptur: Katalog

Rolf Nesch: Sommer ved Oslofjorden: Grafikk, tegning og materialbilder

Romantikk og realisme

Synnøve Anker Aurdal: Forarbeider og billedvev

Tullinløkka - plass for museum! (i samarb. med Universitetet i Oslo og Statsbygg)

1998

Finn Graff: Portretter

Johs. Rian: "Kontraster mot sort"

Kåre Tveter: Akvareller

Nasjonalgalleriets første 25 år: 1837-1862

Norsk Forening for Grafisk Kunst: En 90-års markering

Edvard Munch i Nasjonalgalleriet

1999

Nyervervelser 1997-1998: Maleri og skulptur

Gamle mestertegninger fra Sophus Larpents samling

Halfdan Egedius: Minneutstilling

Italienske malerier i Nasjonalgalleriet

Sidsel Westbø: Grafikk

Venetianske mesterverker fra Palazzo Pitti i Firenze

2000

"En malerisk Rejse i Norge": Heinrich August Groschs norske prospekter

Malernes Jesus: Jesus-bildet de siste 500 år

Norsk signaturleksikon: Malere født før 1920

One hundred years of Norwegian painting: With illustrations from selected works in Nasjonalgalleriet, Oslo, 3. utg.

2001

Der stod seg et bryllup: Utstilling i anledning det kongelige bryllup [folder]

Griffen Georg: På oppdagelsesferd i Nasjonalgalleriet

Natur og myte: Romerske landskaper fra 1600- og 1700-årene. En utstilling fra Galleria Nazionale d'Arte AnticaPalazzo Barberini, Roma

Nyervervelser 1999-2000: Maleri- og skulpturavdelingen

2002

Albrecht Dürer: Tegninger fra Albertina, Wien, grafikk fra Nasjonalgalleriet, Oslo

Highlights: National Gallery Norway

Historiens avtrykk

Ryszard Warsinski: Grafikk og tegning

Svermeri og virkelighet: München i norsk maleri

2003

Bjørn Carlsen: Pasteller (Labyrinth press)

Der aander en tindrende sommerluft varmt over Hardangerfjords vande ... : [Tidemand & Gude]

Caravaggio i Nasjonalgalleriet